donderdag 22 november 2012

Een voortreffelijke taak!


Paulus schrijft aan zijn discipel Timotheus (1 Tim 3:1) “Indien iemand staat naar het opzienersambt (leiding geven), dan begeert hij een voortreffelijke taak”. Mooi en aardig, maar, als je de voorwaarden voor geestelijk leiderschap, die wij gisteren op een rijtje hebben gezet, tot je door laat dringen, moet de vraag zich wel opdringen: wie kan dan nog geestelijk leider zijn?

Het antwoord is NIEMAND, omdat er geen mens is die aan alle voorwaarden voldoet. Op een, of meerdere, of vele punten vallen wij allemaal door de mand.

Het is als bij preken. Als dominees, voorgangers en evangelisten alleen maar zouden mogen preken over dingen die ze zelf onder de knie hebben, zou het heel stil worden vanaf de kansel. Maar, als iemand preekt houdt hij zichzelf en de toehoorders voor wat het Woord van God te zeggen heeft. Dat Woord is in de eerste plaats van toepassing op de prediker en daarna pas op zijn toehoorders. Hij preekt dus tegen zichzelf en tegen allen die aanwezig zijn.

Zo hoeven geestelijke leiders niet volmaakt te zijn. Dat is ook onmogelijk. Paulus legt de lat heel hoog, maar essentieel voor een leider is dat hij zich wil onderwerpen aan het Woord van God.

Eigenlijk zou je de taak van een geestelijk leider kunnen samenvatten in drie punten!

1. Zelf dagelijks met God leven!
2. De richting aangeven!
3. De mensen die hem zijn toevertrouwd liefhebben en opbouwen in het geloof!


Morgen: regels voor de omgang met elkaar!