donderdag 25 april 2013

Dreigement!

De laatste tijd hebben wij een paar brieven en e-mails ontvangen van
abonnees die het niet eens zijn met sommige artikelen en advertenties in  Uitdaging. Dat is op zich prima. We hebben de wijsheid niet in pacht. Een  krant maken is niet eenvoudig. Natuurlijk maken wij fouten. Maar ... over  alles valt te praten.

Vreemd is echter dat in al die communicatie de dreiging stond: als jullie niet  veranderen zeg ik mij abonnement op Uitdaging op. Deze mensen schijnen een aantal dingen te vergeten. In de eerste plaats wordt Uitdaging gratis aangeboden. Het kost ons geld om u te informeren. Veel belangrijker is echter dat ik nergens in de Bijbel lees dat dreiging een legitieme manier is om christenen, die volgens anderen een fout maken, weer op het rechte pad te brengen. Wel lees ik dat Paulus schrijft: Helpt elkander terecht in een geest van zachtmoedigheid (Galaten 6:1).

Overigens hebben wij ons advertentiebeleid aangepast. Wij willen graag leren en ons werk zo goed mogelijk doen. Wij willen een bemoediging en geen ergernis zijn voor onze lezers. Dat wij daar bij duizenden abonnees niet altijd in kunnen slagen zal duidelijk zijn.