vrijdag 9 november 2012

Weerstand bieden aan Satan!


De Bijbel leert ons dat Satan sluw is en macht heeft. In 1 Petrus 5:8 staat: "Uw tegenpartij, de duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden." (1 Petrus 5:8)
Dat is een beangstigende gedachte.
Toch is satan overwonnen.
Hij is machtig, maar niet almachtig.

Toen Jezus verzocht werd in de woestijn zei Hij: "Ga weg, satan!" (Matthéüs 4:10b). Onmiddellijk liet de duivel Hem met rust en engelen kwamen om Hem te dienen. In Jacobus 4:7 staat: "Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden." In 1 Petrus 5:9, het vers dat volgt op satan als de 'brullende leeuw', staat: "Wederstaat hem, vast in het geloof." (1 Petrus 5:9a)

Het is dus heel goed mogelijk om weerstand te bieden aan satan.
Hoe?
Door terug te ‘vechten’?
Nee, door bescherming te zoeken bij Jezus.
Door te vertrouwen op Hem.
Door onze hand te leggen op Zijn overwinning op Golgotha.
Dat is onze hoop!
Onze enige hoop!