vrijdag 17 mei 2013

Gevallen engelen

In enkele niet zo gemakkelijk te begrijpen Bijbelgedeelten (zie hieronder) wordt een tip van de sluier opgelicht van wat zich lang voordat God het universum schiep in de hemelse gewesten heeft afgespeeld. Het moet een ongelooflijk drama geweest zijn.

God had engelen geschapen die Hem dienden. Een groep van deze engelen onder leiding van Lucifer keerde zich tegen God. Zij wilden gelijk worden aan Hem. Toen brak er een geweldige strijd uit in de hemelse gewesten. De afvallige engelen werden overwonnen door de engel Michaël en vanuit de hemel op de aarde geworpen. Die gevallen engelen zijn duivels. Zij regeren in het universum.

De Bijbel leert echter ook dat de tijd en de macht van de gevallen engelen beperkt is. Jezus heeft door Zijn dood en opstanding Satan overwonnen. Dat oordeel zal eens voltrokken worden. Dan zal Hij heersen in het hele universum.

Kom Heer Jezus, kom!

Ezechiël 28:11-19, Jesaja 14:12-21, Openbaring 12:7-9, Lucas 10:18