dinsdag 9 oktober 2012

De leugen heeft vele vaders

Volgens Wikipedia is een leugen een bewering die met opzet in strijd is met de waarheid. Er zijn gradaties in de mate van opzet en in de mate waarin de bewering afwijkt van de waarheid. Bij afwezigheid van opzet spreken we van fantasie of een vergissing; bij geringe afwijking van de waarheid spreken we van een halve waarheid, overdrijving, of juist bagatellisering.

Een paar voorbeelden van de vele vormen van liegen
Fantaseren
Bluffen
Een leugentje om bestwil
Overdrijven
Bagatelliseren
Kwaadspreken
Positief denken
Een halve waarheid zeggen
Niets zeggen
Minimaliseren
Jokken
Ontrouw
Ironie
Kletsen
Meineed
Angst
Verzinsel
Noodleugen
Misleiden
Bedriegen
Eufemisme
Het gezicht redden
Manipuleren
Verbergen
Valsheid in geschriften

De Bijbel is heel duidelijk over liegen. God kan niet liegen (Numeri 23:19). In de tien geboden staat ‘Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste’. Jezus noemt de duivel ‘de vader van de leugen’ (Johannes 8:44). Paulus schrijft in zijn brief aan de Kolossenzen ‘liegt niet meer tegen elkander' (3:9) en in Openbaring 21:8 staat dat leugenaars verdwijnen in de poel, die brandt van vuur en zwavel.

Liegen is een groot probleem, maar wat mij dan wel opvalt is dat de bijbel relatief weinig aandacht geeft aan liegen. Je zou veel meer bijbelgedeelten verwachten die de leugen aan de kaak stellen. Waarom dat niet het geval is kan ik niet zeggen. Heeft iemand een idee?