dinsdag 30 april 2013

Koning Willem-Alexander

Ter gelegenheid van de kroning van koning Willem-Alexander vandaag een paar gedachten uit de Psalmen en Spreuken over koningen. Daarin vinden wij belangrijke lessen voor de koning en voor ons allen.

Psalm 20:10 - O HERE, schenk de koning de overwinning.

Psalm 21:2 - HERE, over uw macht verheugt zich de koning, hoezeer juicht hij over uw heil.

Psalm 21:8 - Want de koning vertrouwt op de HERE en door de goedertierenheid des Allerhoogsten wankelt hij niet.

Psalm 33:16 - Geen koning wordt behouden door een machtig leger, geen held wordt gered door geweldige kracht.

Psalm 61:7 - Voeg dagen toe aan de dagen van de koning, mogen zijn jaren duren als van geslacht tot geslacht.

Psalm 63:12 - De koning zal zich in God verheugen.

Psalm 72:1 - O God, verleen de koning uw recht.

Spreuken 16:10 - Het godsoordeel is op de lippen van de koning, in het gericht faalt zijn mond niet.

Spreuken 20:28 - Liefde en trouw beschermen de koning, en door liefde schraagt hij zijn troon.

Spreuken 24: 21 - Mijn zoon, vrees de HERE en de koning, laat u niet in met oproermakers.

Spreuken 25:5 - Doe de goddeloze van de koning weg, en zijn troon wordt bevestigd door gerechtigheid.

Spreuken 29:14 - Een koning die de geringen naar waarheid richt, diens troon staat voor eeuwig vast.

Psalmen en Spreuken over koningen. Daarin vinden wij belangrijke lessen voor de koning en voor ons allen.