woensdag 17 oktober 2012

Wat is liefde?


Liefde is een abstracte term. Je kunt liefde niet zien, horen of aanraken. Maar je kunt liefde wel ervaren. Liefde, die zich afspeelt in het hart, zal zich altijd naar buiten toe willen manifesteren. Je kunt niet liefhebben in theorie. Je kunt alleen liefhebben in realiteit. Liefde die zich niet uit, bestaat niet. Dat is geen liefde. Je kunt niet tegen iemand zeggen: ik hou van jou, zonder dat die persoon er ook maar iets van merkt. Liefde wordt alleen zichtbaar in daden. Hoe uit liefde zich dan? Op vele verschillende manieren. Paulus zet in 1 Korintiërs 13:4-8a vijftien manifestaties van liefde op een rijtje. Dat rijtje is zeker niet compleet. Het is een aanduiding.

"De liefde is geduldig, de liefde is vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,  ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze in alles volhardt ze." En dan voegt hij daar aan toe: "De liefde zal nooit vergaan."

De eerste behoefte die ieder mens heeft, is het verlangen naar liefde. De beste manier, nee, de enige manier om iets te betekenen voor andere mensen is door en in liefde. Immers wie kan liefde afwijzen? Wie kan nee zeggen tegen de grootste kracht in dit universum? Niemand.