donderdag 15 november 2012

Anti probleem verzen!


Gisteren hebben wij stil gestaan bij de mooie en krachtige woorden uit 1 Petrus 5:7 "Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u".

Vandaag nog een paar anti probleem verzen om over na te denken.

"Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven". Mattheus 11:28

"Laat af en weet, dat Ik God ben". Psalm 46:11a

"Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij". Psalm 23:4

"De haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd". Lucas 12:7

“Onder Zijn wieken vind je toevlucht”. Psalm 91:4b

“Ik zal bij jou zijn”. Exodus 3:12a)

“Gebroken mensen is de Heer nabij, Hij redt wie zwaar worden getroffen”. Psalm 34:19

"Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of over uw lichaam, waarmede gij u zult kleden". Lucas 12:22

“Hij vertrouwt je toe aan Zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat”. Psalm 91:11

“De Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen”. Exodus 14:14

“De Heer behoedt je voor alle kwaad, Hij waakt over je leven”. Psalm 121:7

Wat is jouw (uw) anti probleem vers?