donderdag 18 oktober 2012

Woorden en daden!


De afgelopen dagen hebben wij nagedacht over waarheid die alleen in en door liefde gecommuniceerd kan worden. En liefde kan alleen maar zichtbaar worden door daden. De verkondiging van het Evangelie mag daarom niet uitsluitend bestaan uit woorden. Het moet een levenshouding zijn. Onze woorden moeten gedragen en bevestigd worden door onze daden.

Ik ken een echtpaar dat, met iedereen die het horen wil, over Jezus spreekt. In hun daden merk je echter niet dat ze de Heer toebehoren. Ja, ik weet dat ik niet mag oordelen, maar ik schrijf het toch maar even op zoals ik het ervaar: het zijn nare, vervelende, drammerige mensen, die geen hand uitsteken als iemand hulp nodig heeft. Zij proberen de waarheid te communiceren zonder dat ze enig interesse hebben voor de 'ontvanger'. Zij communiceren de waarheid zonder liefde. DAT GAAT NIET! Buitenstaanders die naar hun leven kijken rennen weg in plaats dat ze uit jaloersheid tot Jezus getrokken worden.

Eigenlijk zijn het goede prototypen van een uitwas in het christendom, waarin uitsluitend het woord telt en niet de daad. Het is een karikatuur van het christendom, zoals het ook een leugen is als wij geloven dat wij de weg tot God kunnen verdienen door onze goede daden.

Sola fida (door geloof alleen). Jazeker, maar dat geloof heeft alleen maar waarde, en wordt alleen bevestigd, als het zichtbaar wordt in onze daden en in onze werken. Jacobus schreef (2:26): " Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood". Dat betekent dat er zonder daden geen geloof is. Zoals er geen waarheid gecommuniceerd kan worden zonder liefde.