donderdag 4 april 2013

Gevolgen van zonde

De gevolgen van de zonde, het gescheiden leven van God, zijn afschuwelijk.

1. Zonde doet ons Gods heerlijkheid missen
In Romeinen 3:23 staat: "Alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid". Dit vers maakt duidelijk dat wij door de zonde het persoonlijke, intieme contact met God missen. Daardoor missen wij de eigenlijke zin en de bedoeling van het leven.

2. Zonde maakt ons 'dood' voor God
Romeinen 6:23: "Het loon (het gevolg, de uitbetaling) van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer." De Bijbel maakt duidelijk dat de lichamelijke dood een gevolg is van de zonde die in de wereld is gekomen, maar ook geestelijk zijn wij dood zonder God.

3. Zonde brengt eeuwige scheiding
"Hij straft hen die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van de Heer en van Zijn kracht en majesteit." (2 Tessalonicenzen 1:8,9) Straf, boete en hel zijn geen populaire thema's. Wij kunnen en mogen daar echter niet omheen, als wij de Bijbel serieus willen nemen.

De Bijbel is heel duidelijk over de verwoestende doorwerking van zonde in het leven. Toch is het heel opmerkelijk dat in bijna alle verzen, waarin zo duidelijk wordt gesproken over de catastrofale gevolgen van de zonde, ook gesproken wordt over de verlossing die God ons in geloof aanbiedt. In één adem noemen de schrijvers van de bijbel de straf als gevolg van de zonde en de genade die ons ten deel valt door geloof.