maandag 18 februari 2013

De grootste vloek!

Het gaat niet goed met het christendom in Nederland en Vlaanderen. Veel kerken staan leeg. Het morele verval is enorm. Het zout heeft zijn kracht verloren.

Wat is het grootste probleem?
Het is niet materialisme.
Het is niet het feit dat de wereld ons meer beïnvloedt dan wij de wereld beïnvloeden. Het grootste probleem is de duivel van lauwheid. Veel christenen zijn niet meer enthousiast over Jezus. Ze geloven het allemaal wel.
Vertrouwen op God? Wat is dat?
Leven vanuit de kracht van de Heilige Geest? Ken ik niet!
Gebedsverhoring? Beleef ik nooit!
Jezus navolgen? Ja, ik probeer goed te leven.

In Openbaring 3:14-16 kunnen wij lezen hoe God denkt over lauwheid. Daar staat: "Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping: Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen".
Dat is een heel krachtige uitdrukking. Wanneer spuug je iets uit? Als het verschrikkelijk smaakt. Als het vies is.

Zo spuugt God christenen uit die lauw zijn. Voor God is lauwheid vies, onsmakelijk, ja, om te kotsen. Lauwheid is erger dan zondigen. Voor zonde biedt God vergeving aan. Van lauwheid wil Hij zich ontdoen.

Hoe is het als God jou 'proeft'? Is dat aangenaam voor Hem of krijgt Hij dan braakneigingen? En als je moet concluderen dat de duivel van lauwheid ook jouw leven in zijn greep heeft, doe er dan iets aan?
Wat?
Beleid jouw zonde van lauwheid. Vertel God dat je een nieuwe start wilt maken. Leef met Jezus. Volg Hem na. Laat je door Hem leiden. Vertrouw Hem. Ga het avontuur met Hem aan van een sprankelend en dynamisch christenleven.

Lauwheid is een keuze!

Toewijding ook!