donderdag 13 december 2012

Toewijding: Leven in de kracht van de H. Geest

Toen Jezus ten hemel voer, gaf Hij Zijn discipelen de opdracht om niets te ondernemen, maar te wachten op de komst van de Heilige Geest. Jezus wist dat het onmogelijk is om als christen te leven zonder de Heilige Geest. Daarom mochten Zijn volgelingen niets doen totdat de Heilige Geest over hen zou komen. Een goede les voor ons. Het heeft namelijk helemaal geen zin om als christen iets te doen of te ondernemen los van de Heilige Geest.
Wat doet de Heilige Geest zoal in ons leven?

Hij overtuigt ons van zonde, gerechtigheid en oordeel (Johannes 16:8).
Hij doet ons wedergeboren worden (Johannes 3:5,6).
Hij woont in ons vanaf de wedergeboorte (Romeinen 8:9).
Hij maakt ons tot kinderen van God (Romeinen 8:14-17).
Hij geeft ons geloofszekerheid (Efeziërs 1:13,14a).
Hij helpt ons te bidden (Romeinen 8:26).
Hij helpt ons Gods Woord te begrijpen  (1 Korintiërs 2:13a).
Hij produceert vrucht in ons leven (Galaten 5:22,23a).
Hij geeft ons kracht (Handelingen 1:8a).
Hij rust ons toe tot dienstbetoon (1 Korintiërs 12:7-11).

Het christenleven IS de Heilige Geest. Maar, de Heilige Geest zal Zich niet opdringen. Hij zal alleen maar willen doen in ons leven wat wij Hem toestaan om te doen. Wij doen onszelf op een ongelooflijke manier tekort als wij niet dagelijks leven in overgave aan de Heilige Geest!


Morgen: Het Woord van God