donderdag 11 april 2013

Wat geloof doet

1. Geloof is een anker voor de ziel
Als mensen worden wij zo gemakkelijk 'meegezogen' door allerlei gedachten, filosofieën en nieuwe ideeën. De bijbel geeft ons leven een stevige onveranderlijke basis.

2. Geloof geeft het leven zin
Geloof in God geeft een fantastisch antwoord op de vraag naar de zin van het leven. Deze overtuiging heeft een doorwerking in wie we zijn en wat we doen.

3. Geloof geeft een fundamenteel begrip van goed en kwaad
Als christenen hoeven wij niet altijd zelf te bepalen wat goed en wat verkeerd is. Wie de Bijbel bestudeert, krijgt een heel goed beeld van datgene wat goed is voor ons en voor de mensen om ons heen en datgene wat verkeerd is. Dit fundamentele begrip van goed en kwaad creëert zekerheid en functioneert als een raamwerk voor besluitvorming.

4. Geloof helpt om een positief en realistisch zelfbeeld te ontwikkelen
De Bijbel helpt ons om een positief beeld te hebben van onszelf: we zijn immers 'kinderen van God'. Daarnaast helpt de Bijbel ons om realistisch te zijn over onszelf: we zijn zondaars die Gods vergeving nodig hebben.

5. Geloof komt tegemoet aan emotionele behoeften
Ieder mens wil geaccepteerd worden, vergeving ontvangen en liefde ervaren. Het geloof leert ons dat God ons onvoorwaardelijk accepteert, dat vergeving van al onze zonden van verleden, heden en toekomst mogelijk is en dat Hij ons volkomen liefheeft.

6. Geloof creëert relaties
Geloven doe je niet alleen. Je zoekt andere mensen op. Zo kun je iets betekenen voor andere mensen. Zij op hun beurt willen iets betekenen voor jou. Dat creëert belangrijke en zinvolle relaties.

7. Geloof plaatst het leven in het perspectief van de eeuwigheid
Dat helpt om zowel het betrekkelijke als ook het unieke van het leven te zien en te ervaren.