maandag 13 mei 2013

Meer over engelen

De Bijbel en ook Jezus laten geen ruimte om te twijfelen aan het bestaan van engelen, ook al is hun voor ons niet zo gemakkelijk te begrijpen. Er wordt een beeld geschilderd van geschapen, emotionele wezens, met veel wijsheid en kracht, die God dienen. Na vorige week vrijdag hier nog een paar kenmerken.

4. Groot in aantal
"Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn." (Hebreeën 12:22)

5. Geen mannen en geen vrouwen
"Want bij de opstanding trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, ze zijn dan als engelen in de hemel." (Mattheüs 22:30)

6. Niet perfect
"Zelfs in zijn dienaren stelt God geen vertrouwen, ook bij zijn engelen bespeurt hij nog gebreken." (Job 4:18)

7. Meestal onzichtbaar, soms zichtbaar
Zie het verhaal van Bileam. Numeri 22:22-35

8. Wezens met emoties
"Zo, zeg Ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt." (Lucas 15:10)