vrijdag 30 november 2012

God wil MIJ leiden!


Als jonge evangelist heb ik een tijdlang op het Brandpunt in Doorn gewoond. Het Brandpunt was jarenlang de thuisbasis van ‘broeder’ Kits, een van de meest dynamische predikers die ons land gekend heeft. Samen met zijn vrouw trok hij in een omgebouwde vrachtwagen door het land. Hij preekte, zij speelde op het orgel.

Op een dag kreeg broeder Kits bezoek van een aantal christenen die hem vertelden dat God hen door een visioen had duidelijk gemaakt dat zij het Brandpunt zouden moeten overnemen.
“Prima”, zei broeder Kits, “als God het mij ook laat zien, zal ik jullie het Brandpunt geven”.

Een mooie en wijze reactie waaraan ik telkens moet denken als christenen menen dat God hen heeft duidelijk gemaakt wat ik moet doen. Soms gebeurt dat. Als leider van een christelijke organisatie word ik af en toe gecontacteerd door christenen die beelden, visioenen of profetieĆ«n over ons werk hebben ontvangen. Ik neem dat altijd serieus, maar ik weet ook dat God geen andere mensen nodig heeft om mij te leiden. Hij zal ook direct met mij ‘spreken’ als Hij iets van mij wil. Ik vind de input van andere christenen heel belangrijk, maar ik geloof dat God zelf mij duidelijk zal maken wat Hij van mij wil.

Luister naar volwassen en geestelijke christenen, maar nog belangrijker, luister naar wat God jou te zeggen heeft.