donderdag 28 maart 2013

In eigen kracht

Het kan gebeuren dat wij onmogelijke problemen - die God niet meteen oplost - in eigen kracht willen oplossen. Denk maar eens aan Abraham, die van God de belofte kreeg dat hij de vader zou worden van een groot volk. Zijn vrouw Sara was echter onvruchtbaar. Dat was een onmogelijk probleem. Hoe kon Abraham vader worden van een groot volk als zijn vrouw geen kinderen kon krijgen? Ongetwijfeld heeft Abraham geworsteld met zijn vertrouwen op God. Na jaren van strijd besloot hij God een beetje te helpen het onmogelijke probleem op te lossen. Hij dacht, als ik een kind krijg met een andere vrouw ben IK nog steeds de vader van een groot volk. De belofte van God gold immers mij en niet Sara. En zo gebeurde het ook. Abraham kreeg een zoon van de slavin Hagar. Hij noemde hem Ismaël. Probleem opgelost. Abraham kon vader worden van een groot volk en niemand hoefde zijn gezicht te verliezen. God niet en Abraham niet.

Maar zo werkt dat niet bij God. Hij heeft onze hulp niet nodig om Zijn eigen beloften waar te maken. Sterker nog Hij wil onze hulp niet. Hij wil dat wij Hem vertrouwen. En dat is soms heel moeilijk. Wij vertrouwen vaak liever op onze eigen mogelijkheden dan op de onbegrensde mogelijkheden die God heeft en ons aanbiedt. En dat kan catastrofale gevolgen hebben. Ismaël, de zoon van de 'eigen oplossing' werd de voorvader van alle Arabieren. Isaäk, de zoon ‘van Gods belofte’ werd de voorvader van de Israëlieten. Door de eeuwen heen, tot op de dag van vandaag, leven zij in ruzie en oorlog met elkaar. Dat gebeurt als we God voor de voeten lopen. Dat gebeurt als we meer vertrouwen op onze eigen goede ideeën dan op Gods ingrijpen op Zijn tijd en Zijn manier. In Psalm 147:10 staat "Hij heeft geen welgevallen aan de kracht van het paard, noch behagen in de benen van de man". Bedoeld wordt: vertrouw niet op eigen kracht en op eigen kunnen maar vetrouw op de Heer onze God, de Schepper van hemel en aarde.