dinsdag 28 mei 2013

De gave van kennis

De gaven van wijsheid en van kennis worden door Paulus in 1 Corinthiërs 12:8 in één adem genoemd. Deze twee gaven lijken ook op elkaar, maar zijn toch anders. Wijsheid heeft primair te maken met het hart; kennis met het hoofd. Wijsheid richt zich op het leven; kennis op de leer.

De gave van kennis stelt mensen in staat om het Woord van God te begrijpen en te onderwijzen. Vaak gaat deze gave gepaard met de gave van onderwijs (1 Corinthiërs 12:28 - leraren). Mensen die deze gave(n) hebben zijn vaak praktisch, logisch en analytisch. Ze kunnen heel goed nieuwe ideeën evalueren en omzetten in de praktijk.

Een gevaar van deze gave noemt Paulus in 1 Corinthiërs 8:1: "Kennis maakt verwaand; alleen de liefde bouwt op." Kennis zonder liefde of zonder hart kan gemakkelijk leiden tot fanatisme en blindheid voor de diepere problemen waar mensen mee worstelen.