donderdag 16 mei 2013

Engelen in de heilsgeschiedenis


Ter afsluiting van deze gedachten over engelen nog enkele voorbeelden van de rol van engelen in de heilsgeschiedenis.

Engelen jubelden toen God de wereld schiep
"Waar was jij (Job) toen Ik de aarde grondvestte? Vertel het Me, als je zoveel weet. Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch? Wie strekte het meetlint over haar uit? Waar zijn haar sokkels verankerd, wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren samen jubelden en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde?" (Job 38:4-7) In deze verzen wordt het woord engelen niet gebruikt, maar het is duidelijk dat hier gesproken wordt over engelen. Immers, wie anders zouden getuigen hebben kunnen zijn van de schepping?

Engelen waren bij de verschijning van God aan Mozes op de berg Sinai
"Hij was het (Mozes) die, toen het volk in de woestijn bijeen was, als bemiddelaar optrad tussen onze voorouders en de engel die op de berg Sinai tegen hem sprak, hij was het die de levenbrengende woorden ontving om ze aan ons door te geven." (Handelingen 7:38) Zie ook Exodus 19:1-20:17.

Engelen zullen een belangrijke rol spelen bij het 'binden' van satan
"Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse diepte en zware ketenen in zijn hand. Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend jaren. Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de duizend jaar voorbij waren; daarna moet hij korte tijd worden losgelaten." (Openbaring 20:1-3)

De engelen zullen de uitvoerders van het oordeel zijn
"Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen erop uittrekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden." (Mattheüs 13:49)

Verder waren engelen vele malen boodschappers van God in de Oud Testamentische tijd en ook na de geboorte van Jezus Christus.

Eén belangrijk aspect hebben wij in deze studie over engelen overgeslagen: de zondeval van engelen, die hen tot duivels maakte. Hierover morgen meer.