dinsdag 21 mei 2013

Gaven van de Heilige Geest

Vandaag - na Pinksteren, het feest van de Heilige Geest - beginnen wij met een serie overdenkingen over de gaven van de Heilige geest. Wat zijn geestelijke gaven?

1. Gaven zijn geestelijke talenten
Zoals wij natuurlijke talenten ontvangen bij onze geboorte, zo ontvangen wij geestelijke talenten (gaven) bij onze wedergeboorte (geboorte in de Geest).

2. Iedere christen ontvangt gaven
1 Korintiƫrs 12:7: "In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ..." Een paar verzen verder staat: "Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals Hij wil." (12:11)

3. Niet iedere christen ontvangt dezelfde gaven
Immers, in het voorgaande vers (12:11) staat dat de Heilige Geest ieder in het bijzonder toebedeelt zoals Hij wil. Met andere woorden, iedereen is uniek en wordt door de Geest van God op een eigen en unieke manier bedacht bij het verdelen van geestelijke gaven. Diezelfde gedachten vinden wij ook in de verzen 18, 28 en 29 van hetzelfde hoofdstuk.

4. God bepaalt welke gaven wij christenen ontvangen
"God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals Hij dat wilde." (12:18) Net zoals wij geen invloed hebben op de natuurlijke talenten die wij bij de geboorte meekrijgen, zo kunnen wij ook niet bepalen welke geestelijke gaven wij ontvangen.

5. Gaven zijn bedoeld voor de geloofsgemeenschap
"In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente." (12:7)

Morgen: het verschil en de overeenkomst tussen geestelijke gaven en natuurlijke talenten