dinsdag 7 mei 2013

God ontkennen

Waarom willen zoveel mensen het bestaan van God ontkennen? Daar heb ik een eenvoudige verklaring voor. Als je het bestaan van God erkent moet je met Hem rekenen. Dan moet je willen luisteren naar wat Hij te zeggen heeft, je moet proberen te leven overeenkomstig Zijn wil en je moet de consequenties aanvaarden als je dat niet doet. Dat is veel teveel gevraagd voor de moderne mens en daarom wringt hij zich in allerlei bochten om het bestaan van God met zogenaamde bewijzen te ontkennen.

In Oud Testamentische tijden bouwden mensen een toren in Babel om ‘zichzelf een naam te maken’. De moderne mens gaat in zijn domme hoogmoed nog veel verder. Hij beweert dat God niet bestaat. Bewijzen kan hij natuurlijk niets. Maar, dat hoeft ook niet omdat zijn mening sowieso vaststaat. Onwetenschappelijker gaat het niet.