donderdag 21 maart 2013

Een verlangen

Gisteren hebben wij gezien dat we God mogen vertrouwen voor Zijn ingrijpen in ons leven als Hij ons een duidelijke opdracht geeft. Er is echter nog een reden die het ons kan toestaan om stappen in geloof te nemen en het onmogelijke van God te verwachten. Het is een meer subtiele manier, waarop God wil dat wij Hem vertrouwen. Dat is wanneer wij een last of een verlangen op ons hart hebben.

Een goed voorbeeld hiervan is Jonathan, die samen met zijn wapendrager het vijandelijke leger tegemoet ging (1 Samuël 14). Nergens staat dat God hem had opgedragen om dat te doen. Hij ging echter, omdat hij het verlangen had God te dienen. En God gaf een wonderbaarlijke overwinning.

Denk ook eens aan Nehemia. Hij had een zodanige last op zijn hart voor Jeruzalem dat hij daar naar toe trok om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Nergens vinden wij dat God hem had opgedragen om dit te doen.

God wil dat wij Hem vertrouwen. Hij wil dat wij het met Hem wagen. Wij eren God, als wij in vertrouwen op Hem leven en handelen. Er staat niet één voorbeeld in de Bijbel van iemand die God vertrouwde voor het onmogelijke zonder dat God dat vertrouwen bevestigde. God zal altijd handelen als wij Hem vertrouwen. Onze God zal ons eerder zegenen op grond van ons vertrouwen in Hem dan onze werken voor Hem.


Morgen: bid en werk