vrijdag 22 maart 2013

Ora et Labora

Geloof en werk, of in de context van deze overdenkingen: vertrouw en wees actief. Vertrouwen en eigen inzet zijn aan elkaar verbonden als de voor- en achterkant van een munt. Ze vormen één geheel, maar zijn toch heel verschillend.

Als jij een blindedarmontsteking hebt ga je naar het ziekenhuis en je wordt geopereerd. Je zegt dan niet: ik bezoek geen dokter, maar ik vertrouw er uitsluitend en alleen op dat God mij gaat genezen.
Waarom?
Omdat God de hele schepping heeft gemaakt, inclusief alle mogelijkheden die de schepping ons biedt om gezond te leven of te herstellen. Dat betekent dat wij alles mogen en ook moeten doen om onze problemen op te lossen of onze wensen te vervullen. Het resultaat en de zegen liggen echter in handen van God.

Ja, ik begrijp best dat het hier heel delicaat wordt. Aan de ene kant willen wij God vertrouwen en het van Hem verwachten. Aan de andere kant heeft God ons ook mogelijkheden gegeven om ons leven zo goed mogelijk gestalte te geven. Wij mogen en moeten alles doen wat in ons vermogen ligt, maar de zegen en de doorbraak ligt voor kinderen van God in Zijn hand. Deze gedachte wordt mooi weergegeven in Spreuken 16:3 "Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen" . En Psalm 127:1 “Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers”.

Met andere woorden: doe alles wat je kunt, maar verwacht het van de Heer.