vrijdag 10 mei 2013

Engelen zijn 'in'

In iedere boekhandel kun je talloze (esoterische) boeken vinden over engelen. Engelen zijn ‘in’. Het lijkt wel alsof niet-christenen gemakkelijker met dit thema omgaan als christenen. Geef in uw browser eens 'angels' in en klik dan op 'afbeeldingen' dan zult u zien wat de wereld voor een geweldige fantasie heeft met betrekking tot engelen. De bijgevoegde foto is daar een voorbeeld van. Maar wat zijn engelen? Wat heeft de Bijbel over engelen te vertellen? Heel wat.

1. Engelen zijn geschapen wezens
"Loof Hem, al zijn herauten, loof Hem, heel Zijn engelenmacht. Loof Hem, zon en maan, loof Hem, heldere sterren, loof Hem, hoogste hemelen, water boven de hoge hemel. Laten zij loven de naam van de Heer: op Zijn bevel zijn zij geschapen." (Psalm 148:2-5)

2. Engelen zijn onsterfelijk
"Jezus, zei tegen hen: ‘De kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt, maar wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, huwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt. Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen en ze zijn kinderen van God omdat ze deel hebben aan de opstanding." (Lucas 20:34-36)

3. Engelen zijn machtige en gehoorzame dienaars van God
"Prijs de Heer, u die Zijn boden (engelen) bent, sterke helden die doen wat Hij zegt, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt." (Psalm 103:20)


Maandag gaan we verder.